C# Sql Veri Güncelleme

Daha önceki yazılarımda C sharp programlama dili ile veri ekleme ve veri silmeyi anlatmıştım. Şimdi ise, c# programlama dili ile sql veritabanında veri güncellemeyi anlatacağım…

Her zaman olduğu gibi, ilk olarak projemize sql veritabanı işlemleri için şu kütüphaneyi ekliyoruz…

using System.Data.SqlClient;

Kütüphanemizi eklediğimize göre artık, sql veritabanına bağlantı sağlayabiliriz.

SqlConnection baglanti = new SqlConnection("server = .\\SQLEXPRESS; database=sinema; Integrated Security = true");

Sql bağlantımızıda yaptıktan sonra, formumuzu düzenleyelim…

Form ekranımızı bu şekilde oluşuturalım. Bir adet datagridview, 3 adet textbox, 3 adet label, bir buton ve birde isteğe bağlı olarak geri butonu. (bir önceki forma geçiş için)

İlk olarak datagridview’de daha önce eklenmiş olan verilerin otomatik olarak görüntülenmesini sağlamak için listeleme adında bir void oluşturalım.

Aşağıdaki kodların form load ve button click işlemleri içinde olmamasına dikkat edelim.

 void listeleme()
 {

 if (baglanti.State == ConnectionState.Closed){
 baglanti.Open();
 SqlCommand cmd = new SqlCommand();
 cmd.Connection = baglanti;
 cmd.CommandText = "select * from FilmEkle";
 SqlDataAdapter adpr = new SqlDataAdapter(cmd);
 DataSet ds = new DataSet();
 adpr.Fill(ds, "FilmEkle");
 dataGridView1.DataSource = ds.Tables["FilmEkle"];
 dataGridView1.Columns[0].Visible = false;
 baglanti.Close();
 }
}

Şimdi ise son olarak form load işleminini içine ağaşıdaki küçük kod parçacığını ekleyelim.

listeleme();

Böylece veritabanına eklenen veriler otomatik olarak datagridview’de görüntülenecektir. Şimdi veri güncelleme işlemine geçebiliriz. Güncelle butonunun içine aşağıdaki kodları ekleyelim…

 if (baglanti.State == ConnectionState.Closed) {

 baglanti.Open();
 SqlCommand cmd = new SqlCommand();
 cmd.Connection = baglanti;
 cmd.CommandText = "update FilmEkle set filmadi='" + textBox1.Text + "',filmturu='" + textBox2.Text + "',yapimyili='" + textBox3.Text + "' where id=@numara";
 cmd.Parameters.AddWithValue("@numara",dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString());
 cmd.ExecuteNonQuery();
 cmd.Dispose();
 baglanti.Close();
 listeleme();
 MessageBox.Show("Film bilgileri güncellenmiştir","Uyarı");
 
 }

İşlem bu kadar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort kibris escort