C# Sql Veritabanından Veri Silme

C# programlama dili ile Sql veritabanına veri ekleme işlemini şuradaki yazımda anlatmıştım. Şimdi ise veritabanından veri silme işlemine bakacağız.

Formumuza bir datagridview ve birde button ekledim. Datagridview’de , eklenen verilerin otomatik olarak görüntüleneceğinden veri ekleme adlı yazımda göstermiştim.

İşleme başlamadan önce kod satırlarının en başında kütüphanemize sqlclient’in ekli olduğuna dikkat edelim.

using System.Data.SqlClient;

Kütüphanemizi ekledikten sonra tekrar veritabanına bağlanalım.

 SqlConnection baglanti = new SqlConnection("server = .\\SQLEXPRESS; database=sinema; Integrated Security = true");

Sql veritabanına bağlantıda tamamlandı.

Şimdi ilk olarak datagridview’e, veritabanına eklenen verilerin otomatik olarak gelmesi için ekleme adında bir void ekleyelim. Aşağıdaki kodların form load yada button click olayları içine yazılmamış olmasına dikkat edelim.

void listeleme()
 {

 if (baglanti.State == ConnectionState.Closed) {
 baglanti.Open();
 SqlCommand cmd = new SqlCommand();
 cmd.Connection = baglanti;
 cmd.CommandText = "select * from FilmEkle";
 SqlDataAdapter adpr = new SqlDataAdapter(cmd);
 DataSet ds = new DataSet();
 adpr.Fill(ds, "FilmEkle");
 dataGridView1.DataSource = ds.Tables["FilmEkle"];
 dataGridView1.Columns[0].Visible = false;
 baglanti.Close();
 }
 }

Listeleme işleminin büyük kısmını tamamladık. Şimdi veritabanına eklenen verilerin otomatik olarak datagridview’de görüntülenmesi için form load olayının içine aşağıdaki kod parçacığını ekleyelim.

   listeleme();

Listeleme işlemi böylece tamamlandı.

Şimdi nihayet veri silme işlemine geçebiliriz !

Veri silme işlemi için söz konusu olan sil butonunu üzerine çift tıklayarak sil butonunun içine aşağıdaki kodları yazıyoruz.

if (MessageBox.Show("Silmek istediğinize emin misiniz ?", "UYARI", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
 {

 if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
 {
 baglanti.Open();
 SqlCommand sil = new SqlCommand();
 sil.Connection = baglanti;
 sil.CommandText = "delete from FilmEkle where id=@numara";
 sil.Parameters.AddWithValue("@numara", dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString());
 sil.ExecuteNonQuery();
 baglanti.Close();
 
 listeleme();
 MessageBox.Show("Kayıt Silindi");
 }
 
 }

İşlem bu kadar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort kibris escort